Čuvanje službene tajne

Categories Ekonomija, SvakodnevnicaPosted on

Veoma sam se iznenadio aktuelnim postupanjem Poreske uprave. Valjda u nedostatku koverti, Filijala Poreske uprave Novi Sad, dostavila je poreskim obveznicima obračun poreza po osnovu držanja oružja, u formi dva priheftana papira koje su službenici poubacivali u poštanske sandučiće. Bez ikakve koverete.

Ovim su oni koj bi trebali da ga sprovode, direktno narušili načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku, jer su ovi službeni podaci dostupni gotovo svima. Znajući u kakvom su stanju poštanski sandučići u našim stambenim zgradama, uopšte nije problem uspostaviti recimo evidenciju naoružanosti lokalnih stanara (banalan primer). Sve je na izvol’te. Od silnog novca koji prikupe, pa makar koverte su mogli da nabave.

Please follow and like us: