CSM prelazi u potpunosti na Web

Categories Internet, MedijiPosted on


Renomirani i cenjeni (7 Pulicerovih nagrada) Christian Science Monitor najavio je da će od sledeće godine u potpunsoti ukinuti print izdanje i fokusirati se na online izdanje. Troškove štampanog izdanja preusmeriće na zadržavanje i razvoj mreže dopisnčke mreže širom sveta.

Ovo je jedan od prvih velikih medija, koji deluje na nacionalnom nivou, koji će napraviti iskorak ka digitalnom svetu. Iako se radi o neprofitnom mediju finansiranom od strane crkve, ali sa sedam dodeljenih Pulicerovih nagrada poseduje reputaciju pouzdanog medija sa tematski jakim internacionalnim pokrivanjem. Cifre su neminovne – sa prosečnog tiraža od 220.000 primeraka u sedamdesetim godinama, spalo se na današnjih 52 hiljade primeraka.

Sve ovo navelo je uredništvo da pređe na novi digitalni model, za koji se očekuje da će biti preovlađujuć i preusmeravajuć za sve print medije u narednih pet godina.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *