Categories MedijiPosted on

“Saopštenja za medije” i dalje rade

Iako možda iznenađuje, tradicionalno saopštenje za medije u elektronskoj formi (poslato putem emaila) još uvek je veoma korisno i efikasno prema mišljenju čak 75% novinara (sprovedeno na uzorku od 750 novinara iz 15 zemalja), iako je ta cifra pala sa 94% u 2009. godini. Sa druge strane, br...