Categories Internet, KulturaPosted on

Sajber reči

Današnji "Kulturni dodatak" Politike u rubrici Slovo o jeziku donosi analizu upotrebe i rešenja u skladu sa opštim pravopisnim načelima a odnose se na upotrebu leksema veb (the web) i sajber (cyber). Ova dva leksema su u sve većoj upotrebi i ne više samo u računarskim časopisima i emi...