“Canonical” – novi kanonizacijski SEO tag protiv dupliciranja sadržaja

Categories Google, Internet, SEOPosted on

Veoma je retko da se velika pretraživačka imena udružuju i dogovaraju oko standarda, a to se upravo desilo prošle nedelje na SMX konferenciji (Search Marketing Expo) u Santa Klari, gde su zdušno najavili podršku za novi tag koji se odnosi na pitanje tzv. kanonikalizacije (Canonicalization) ili po našem kanonizacije.

Kanonizacija termin kod nas najčešće upotrebljavan u religijskom kontektsu, ne označava ništa drugo, već prosto rečeno standardizaciju prezentacije podataka informacija koji imaju različite reprezentacije.

U SEO i web domenu, ova kanonizacija odnosi se na objedinjavanje linkova (sadržaja) različite reprezentacije koju upućuju jednom te istom sadržaju radi izbegavanja dupliciranja sadržaja prema pretraživačima. Primer će najbolje to pojasniti, imamo dva linka:

  • http://www.personalmag.rs/htc-touch-diamond
  • http://www.personalmag.rs/htc-touch-diamond/print

iako su različite reprezentacije oba ukazuju na isti sadržaj, razlikuju se u vrednosti linka kojom u drugom slučaju dajemo nalog za štampanje. Isti sadržaj, različite reprezentacije linkova, koje i većina pretraživača tretira drugačije.

Sa SEO tačke gledišta oba linka dele deo iste strukture (personalmag.rs/blog) i ukazuju na isti sadržaj što naravno nepoželjno u smislu optimizacije. Zato su se Google, Yahoo! i MSN saglasili da oko pitanja kanonizacije aktiviranjem (u stvari proširenjem link taga) novog taga koji bi ovako izgledao:

<link rel=”canonical” href=”http://www.personalmag.rs/htc-touch-diamond“/>

Ovim izbegavamo dupliciranje sadržaja, kako to “vide” pretraživači, usled link-nekonzistentnosti uslovljene funkcionalnim URL nadogradnjama. A oni se u SEO praksi zovu još i “dinamički link-duhovi” i njih treba eliminisati.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *