Budućnost Flash-a

Categories Web produkcijaPosted on

Konkretno određivanje da li nešto treba napraviti u određenoj tehnologiji zavisi od web projekta, zatim od vrste sadržaja, načina prezentovanja i od tomga šta je najoptimalnije rešenje za prenošenje željene poruke kranjem konzumentu. Naravno, sve ovo, bez obzira da li se radi, o web sajtu, web aplikaciji ili stand-alone aplikaciji.

Flash je davno prestao da bude samo generator običnih manje-više zanimljivh animacija, jer je zahvaljujući razvijenom script jeziku koji stoji u pozadini postao odličan grafički front-end koji se spaja sa bazama podataka i drugim aplikacijama kreirajući tako jedinstvenu interaktivnu celinu.

Flash ili Adobe AIR programiranje dolazi do izražaja kad se putem animacija sadržaj želi učiniti dinamičnim (animacije, video, zvuk) ili sadržaj prikazati na više platformi kao što su mobilni telefoni i tablet računari. Flash takođe koristimo kada je sadržaj potrebno prikazati u grafičkom okruženju kao što je to slučaj sa interaktivnim kartama, igrama, RIA (Rich Internet Applications), virtualnim šetnjama, infografikama i sl.

Flash je spakovao mnoge funkcionalnosti u jedno radno okruženje lako za korišćenje. Ne samo da možete kreirati animirane filmove sa Flashom, već možete takođe uvesti grafički sadržaj kreiran eksterno u ostalim aplikacijama i koristiti Flash da ih animirate.

Flash Player je instaliran na 98 posto svih računara u svetu koja imaju pristup Internetu. Takođe, dodatno, prednost Flasha je da je to izborna alatka third-party aplikacija za Facebook, koje su iz dana u dan sve brojnije na najvećoj društvenoj mreži, od običnih aplikacija, anketa, preko složenijih primena, do popularnih društvenih igara sa milionima korisnika.


Prisutnost Flash-a na mobilnim uređajima

Oni koji se odluče za Flash programiranje mogu koristiti kako komercijalne  Adobe alatke, tako za mnoštvo besplatnih open-source alatki i okruženja za razvoj Flash aplikacija. Takođe, obrazovanje u ovom domenu je najčešće samoedukacija,  što je svakako teže, ali postoje i organizovani kursevi Flasha koji će korisnicima omogućiti daleko lakše savladavanje ove platforme i mogućnost dobijanja zvaničnih Adobe sertifikata.

Ono što je sigurno, nakon savladavanja ove materije, za Flash programere uvek ima otvorenih radnih mesta pa čak i kod nas.

Please follow and like us: