Breadcrumbs navigacija i konektori

Categories Internet, Web produkcijaPosted on

Grupa naučnik sa Baltimorskog univerziteta (sektor za informacione nauke i tehnologije) izradila je studiju u kojoj je ispitano čak 4.775 Web lokacija kataloškog tipa u pogledu upotrebe Breadcrumbs navigacije. Cilj studije je bio utvrđivanje koliko lokacija uopšte koristiBreadcrumbs navigaciju, na koji način i koji se simbol koristi kaokonektor između linkova po informacionoj vertikali.

Rezultati nisu toliko iznenađujući, ali su svakako zanimljivi:

  • od 4.775 lokacija, 3.453 su urađeni putem HTML-a, a od tog broja samo 17% koristi Breadcrumbs navigaciju
  • u najvećem procentu, 47,10% konektor simbol je znak “veće od” – “>

Na osnovu ove studije kreirano je test u kome je sudelovalo 14 ispitanika kojima je dato da završe određene zadatke na 4 Web lokacije koje koriste Breadcrumbs navigaciju:

  • svi sem jednog ispitanika su koristili ovaj vid navigacije
  • vrlo zanimljivo, čak 5 ispitanika je pogrešno pomislilo da je Breadcrumbs navigacija predstavlja putanju kojom su došli do tekuće stranice

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *