Bolji “linkovi”

Categories IA-UI-HCIPosted on

Ne zna da li sam ja (a verovatno nisam) “krivac” za promene “linkova” u Politici, ali mi je ipak drago da moj omiljeni dnevni list ipak stremi ka boljim rešenjima.

U tekstu IA dnevnog lista Politika pomenuo sam i problem “linkova”, odnosno veza između uvodnih sekvenci na naslovnoj strani i njihovih nastavaka u unutrašnjosti lista.

Citat:

Politika je “odlučila” da ni ove ne eksperimentiše sa bojama, tako da je “link” ostao crn, doduše ispisan “masnim” stilom. Ipak, nadajmo se daljim poboljšanjima na ovom polju.

U početku to je bio običan plain tekst, zatim su linkovi dodatno istaknuti boldovanjem i konačno se sada, kao zaseban element, jasno razlikuju u odnosu na ostali tekst (vidi sliku).

Please follow and like us: