Blogove prati 10,5% korisnika Interneta u Srbiji

Categories Blogosfera, InternetPosted on

 


Istraživanje na temu srpskih kulturnih vrednosti koje je sprovela tokom novembra i decembra prošle godine „Politika“ u saradnji sa agencijom Faktor Plus dalo je veoma zanimljive rezultate, pogotovo na polju korišćenja Interneta kao segmenta kulturnih aktivnosti.

Dok čak 54% građana Evrope koristi Internet van posla, u slobodno vreme, tek 25,2% građana Srbije upražnjava redovno ovu aktivnost. Unutar tih 25,2% domaćih korisnika Interneta, što vam dođe 1,69 miliona stanovnika, samo 10% pristupa Webu i njegovim servisima svakodnevno (oko 670 hiljada). Zatim dolazi 6,7% onih koji pristupaju Internetu nekoliko puta nedeljno i 4,3 % građana koji se bar jednom nedeljno spoje na globanu mrežu. Ostalih 3,7% koristi Internet od prilike do prilike

Još zanimljiviji su rezultati načina, odnosno svrhe upotrebe Interneta. Ono što je verovatno svima nama poznato, je da se u najvećem procentu (56,7%) Internet vreme koristi za čitanje štampe i informisanje. Sledi očekivana aktivnost preuzimanja muzičkih sadržaja sa visokih 18,5% i zatim iznenađujućih 12,4% korisnika koristi Internet za online igre. Znao sam da su online igre popularne, ali ne baš u ovolikom procentu ;)

I sledi iznenađenje, čak 10,5% korisnika Interneta u Srbiji troši vreme na webu za čitanje i praćenje blogova. Pa tako i blogovi polako ali sigurno postaju mainstream i u Srbiji. Aktivnost praćenja blogova ostavila je iza sebe nekada veoma popularno chatovanje sa 10,3%, preuzimanje filmova 7,1 %, slušanje web radio stanica 6,9% i sve ostale aktivnosti koje zbirno nose 10,3% namenske upotrebe Interneta.

Ovim dolazimo do sasvim realne cifre od oko 18 hiljada redovnih posetilaca blogova u Srbiji. Sa jedne strane, u odnosu na ukupnu populaciju cifra deluje beznačajno, ali sa druge strane kada znamo da u Srbiji imamo tek koju stotinu blogova koji se redovno održavaju i imaju koliko-toliko kvalitetan, zanimljiv sadržaj – brojka od 18 hiljada deluje sasvim ohrabrujuće.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *