Blog svakodnevnica u 2007.

Categories Blogosfera, InternetPosted on

Sve je počelo 11. februara 2004. a za koji dan ulazim(o) u 5. godinu blogovanja. Zavšetak godine prigodno je i uobičajeno vreme za razna sumiranja, pa i ova naša blog-sumiranja. Naravno, ništa bez cifarskih pokazatelja, a oni su i na moje iznenađenje, ovako suma-sumarum pomalo iznenađujući i impresivni.

Generalni podaci
Da krenem od cifara u odnosu na same početke. Za ove bezmalo 4 godine izrodilo se tu 1.535 blog priloga i 2.923 komentara. U proseku, to vam je oko 1,2 blog zapisa i 2,11 komentara na dnevnom nivou, a da bi vam sve ove cifre bile "plastičnije" posetite arhivu bloga.

Svakodnevnica u 2008.
Da ne bih mnogo davio, izneću ukratko blogersku 2007. samo kroz cifre i grafikone koji su takvi kakvi jesu zahavaljujući velikoj poseti, i naravno Google Analytics servisu koji je pratio stanje na Svakodnevnici tokom čitave ove godine. Idemo redom:
Broj ostvarenih poseta
Kao što možete videti, blog Svakodnevnica imao je ove godine 217.000 poseta, ili u proseku na dnevnom nivou 600 ostvarenih sesija. Trend rasta ukazuje činjenica da je u januaru ove godine na blogu bilo prosečeno 515 poseta, a u poslednjem mesecu na blogu se dnevno ostvari oko 820 poseta.

Broj apsolutno jedinstvenih posetilaca
Za isto vreme blog je imao čak 162.369 apsolutno jedinstvenih posetilaca ili prosečno 451 jedinstvena posetioca na dnevnom nivou. Na značajan rast posete i jedinstvenih posetilaca ukazuje recimo jučerašnja statistika: 1.155 poseta / 1.074 jedinstvena posetioca.

Broj pregledanih stranica
Svi pomenuti posetioci pregledali su ove godine 351.541 stranica. Ilustracije radi, juče je na blogu pregledano 2.124 stranice. U proseku, to vam je na godišnjem nivou 1,62 Pages/Visit (juče 1,88 Pages/Visit)

Vreme provedeno na sajtu
Blog surferi, naravno bez dominantnije RSS konzumacije utrošili su prosečno 1 minut i 17 sekudni po sesiji, što prema uk. broju poseta iznosi utrošak od 4.629 sati provedenih na ovom blogu.

Geografija
Svakodnevnica je ima posetioce iz čak 149 država sveta, naravno zbog jezičke barijere najveći broj je iz Srbije 67,57%, iz Bosne i Hercegovine 6,2%, iz Hrvatske 6,16 %, SAD 2,7%, Nemačke 2,2% i ostatak poseta po državama je ispod 2%. Posete nema samo iz par afro-azijskih država.

Zanimljiva je i podatak o unutrašnjem rasporedu posetilaca unutar određene teritorije, po većim lokacijam iz koji pristupaju, a na osnovu IP adresa i lokalnih provajdera koje obezbeđuje Google Analytics servis. Zanimljivo je da 23,21 % posete dolazi iz Beograda, što sa N. Beogradom čini 36,21% ukupne posete.

Browseri
Statistika browsera uvek pobuđuje veliku pažnju, a prema podacima stvarno dolazi do kraja dominacije IE platforme. IE i dalje koristi (bar na ovom blogu) 53,69% psoetilaca, FF 36,96%, dok je Opera zastupljena sa 7,89%. Ostalih 30 drugih browser paltformi su zanemarljive sa udelom ispod 1%.

Operativni sistemi
Kod sistemskog softvera Windows platforma nema premca koju koristi čak 96,70% posetilaca.

Ekranske rezolucije
Podaci veoma bitni za sve koji se bave dizajnom za Web. Ono što je najbitnije je daje vreme čuvenih "800×600" prošlo[/a] (4,66% korisnika), tokom ove godine najdominantniji su bili ekrani sa [b]1024x768px koji čine 54.78%, a zatim i oni veći 1280x1024px sa 21.09%.

Vrsta pristupa Internetu
Još jedan veoma bitan podatak za kreatore Weba, a to je vrsta i brzine pristupa Web stranicama. Ono što ohrabruje, je trend povećanja brzina, pa tako imamo 23,58% poseta ostvarenih putem ADSL-a. Tako je recimo prose;an broj psoeta preko ADSL/a na dnevnom nivou bio oko 150 sesija, dok se trenutno ta cifra popla na 323 sesije sotvarene putem ADSL/a

Izvori saobraćaja
Zahvaljujući veoma dobroj SEO optimizaciji sa pretraživača na blog preusmereno je čak 68,47% posetilaca po 52.590 različitih ključnih reči-fraza

, a kod ovih apsolutno dominira Google sa 95,34% preusmerenih poseta, ostali su gotovo zanemarljivi, a treba pomenuti domaći Pogodak.co.yu 0,9% dovedene posete.

ZaključakIma tu još puno podataka i materijala za dublje analize, a o tom po tom, nadam se da i ovo nije bilo smarajuće ;)
Ono što stoji je da ovaj lični blog, bar za sada, ostvaruje veliku posećenost, najverovatnije – i najveću u Srbiji, te da su za ovo "krivi" kontinuitet, kvantitet, ali sigurno i kvalitet.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *