Bilion Facebook stranica

Categories Društvene mrežePosted on

Bilion je naziv za pozitivan prirodan broj koji se zapisuje kao 1.000.000.000.000. Zapis ima 12 nula. U engleskom jeziku za ovaj broj se koristi ime trilion. Upravo bilion učitanih stranica dostigao je Facebook tokom juna, sa 870 miliona jedinstvenih poseta.

U proseku, svaki korisnik Facebooka je u junu otvorio samu stranicu 1.160 puta što je otprilike 40 dnevno. Također, vreme provedeno na društvenoj mreži iznosi 25 minuta po korisniku.

Zabrinajvajuće, kada pomnožimo vreme utrošeno na Facebooku sa brojem posetilaca dobijemo da su svi zajedno utrošili preko 41.000 godina sopstvenog vremena!

Please follow and like us: