Besplatna IA-Usability enciklopedija

Categories IA-UI-HCIPosted on

Zahvaljujući prihvatanju proklamovanog manifesta “Demokratizacija znanja” ID stručnjaci okupljeni oko Interaction-Design.org fondacije kreirali su “Besplatnu enciklopediju dizajna interakcije, usabilityja i unapređenja korisničkog doživljaja“. Ovi je jedna velika baza znanja postala široko dostupna svima koji se interesuju za dizajn interakcije.

Takođe, za razliku od veoma nepouzdanog Wikipedia koncepta gde piše ko šta hoće i bez provere autoriteta, svi sadržaji unutar Interaction-Design.org enciklopedije napisani su od strane stručnjaka i vodećih svetskih stručnjaka na polju HCI-ja. Pored tekstualnih sadržaja tu je mnoštvo primera i video demonstracija.

U uvodnoj demonstraciji Alan Blackwell sa univerziteta Cambridge objašnjava najvažnije principe vizuelne reprezentacije za ekranski dizajn, kroz primere rane istorije GUI grafičkih korisničkih interfejsa:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *