Belex index – BELEXfm

Categories EkonomijaPosted on

Nakon oko pola godine od početka kontinuiranog trgovanja na Beogradskoj berzi, od danas počinje se sa redovnim određivanjem i objavljivanjem indeksa akcija, pod skraćenim nazivom BELEXfm (puni naziv: Kompozitni indeks slobodnog berzanskog tržišta Beogradske berze), čija je namena kvantitativno određivanje promena cena akcija na slobodnom berzanskom tržištu svih izdavaoca sa čijim je akcijama zaključena makar jedna transakcija.

Bazni datum, datum početka određivanja i testiranja indexa je 01.05.2004, bazna vrednost je 1000 indeksnih poena. Indeks bi trebao bar donekle da ukaže na trendove kretanja cena domaćih akcija, a sudeći prema današnoj vrednosti indeksa od 1.146,24 indeksnih poena, cene akcija su poprilično konstantnom porastu, a trend rasta je naročito izrazit u poslednja tri meseca.

Koliko sam uspeo da ispratim, indeks je uglavnom u saglasju rasta cena akcija većine domaćih preduzeća gde je jedno od njih i firma u kojoj imam mali broj akcija (BECP). Opis i metodologiju izračunavanja indeksa možete pronaći na ovoj stranici.

Pored indeksa u Beogradskoj berzi najavljuju uslugu Online-trgovanja, koja zapravo ne nudi mogućnost online trgovanja akcijama, već samo uvid najvažnija dešavanja na berzi zainteresovanim stranama. Naravno, ništa nije besplatno, pa ni ova „usluga“ koja će se od nove godine posebno naplaćivati.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *