Anonimni Web surfing

Categories InternetPosted on

[imga]http://img61.imageshack.us/img61/7452/torparkyq2.gif[/imga]

Posledica sve veće potrebe za [b]Web privatnošću[/b], usled sve većih pretnji istoj, zahteva od korisnika sve veće dovijanje i upotrebu sofisticiranih alata koji donekle podrazumevaju i neka naprednija znanja, čime [b]ostaju uskraćeni oni manje iskusni korisnici[/b].

Ipak, i za njih posotoji rešenje u vidu [url=http://www.torrify.com/]Torpark browsera[/url] zasnovanog na [url=http://www.mozilla.com/firefox/]Firefox[/url] okosnici. Pomenuti [i]browser[/i] koristi [b]Tor mrežu[/b] koja radi na principu tzv. [b]onion routing[/b]-a, odnosno metode koja istovremeno koristi veliki broj rutera preko kojih ide HTTP komunikacija i preko kojih se skriva putanja zahteva i realne IP adrese korisnika.

Glavan prednost [i]Torpark browsera[/i] je [b]jednostavnost[/b] upotrebe. Dovoljno je preuzeti besplatnu verziju [i]Torpark browsera[/i], pokrenuti jednostavnu instalaciju (tačnije, samo kopiranje fajlova u određeni folder) i krenuti sa anonimnim surfingom. Još impresivnija stvar, [i]Torpark browser[/i] možete [b]iskopirati na USB memoriju i nositi „anonimni“ [i]browser[/i] sa sobom[/b].

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *