AdRoll – nova forma plasmana Web reklama

Categories Internet, Internet marketingPosted on

Reklamni servis Adroll.com predstavlja sasvim novi, tzv. socijalni oblik reklame mreže. Zašto imamo pridev "socijalni"? Pa zato što ova mreža omogućava objavljivačima reklama da se udružuju prema recimo određenim tržišnim nišama, ili po nekoj drugoj osnovi, te da tamo udruženi istupe i ponude jedinstven oglašivački prostor ka krajnjim korisnicima – oglašivačima.

Ovako udruženi, kombinujući ponudu sopstvenog Web saobraćaja, mogu da daju mnogo bolju ponudu. Koje su još prednosti? Sa jedne strane – ponuđača oglasnog prostora, Adroll omogućava manjim Web lokacijama da uopšte ponude sostveni prostor prodružujući se onim velikim, a sa druge strane – strane oglašivača, ovi drugi dobijaju mnogo veću ciljanu pokrivenost Weba po istoj ceni.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *