A9 – novi pretraživač

Categories Web aplikacije, Web vodičPosted on

Amazon je upravo podigao novi servis nazvan A9, ovo je u stvari pretraživač (search engine) koji simultano može da pretražuje Web i njihovu prodajnu bazu knjiga, ili tačnije sadržaj knjiga u ponudi.

Ideja nije nova, (1999. Microsoft je kreirao sličan pretraživač za “rudarenje” sopstvene baze znanja) ali je ovo možda do sada najbolje urađeni servis.

Please follow and like us: