“A List Apart” No. 175

Categories Web design, Web produkcijaPosted on

U novom broju ALA e-zina dva zanimljiva članka:

  • The Table Ruler – ukoliko na sajtu imate velike tabele, možete posetiocima olakšati pregled istih dodavanje “virtuelnog” lenjira.
  • CSS and Email, Kissing in a Tree – zaboravite klasične tekstualne e-mail newslettere, dodajte svjim dopisima živosti i boje uz pomoć CSS-a.

Please follow and like us: