“A List Apart” broj 173

Categories Web design, Web produkcijaPosted on

Izašlo je novo 173. izdanje e-zina “A list Apart“, namenjenog pre svega ljudima koji se bave Webom. A u novom izdanju dva članka – detaljna tutorijala iz CSS oblasti:

CSS Sprites: Image Slicing’s Kiss of Death – seća li se ko C64 i sprajtova, ovaj članak govori o CSS soluciji za “komponovanje” web grafike.

Zebra Tables – koji govori kako uz pomoć CSS-a i JavaScripta dobiti mnogo lepše i čitljivije tabelarne prikaze. Uslov je samo da browseri podržavaju CSS3 standard.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *