+95 kg

Categories SportPosted on

Iako poslednjih desetak godina posećujem teretane, tek poslednjih godinu i po, dve sam uspeo da treniram u kontinuitetu. Inače, pre sam uspeo da sastavim neka 2 do 3 meseca kontinuiranog treniranja, pa bih onda pravio pauze po nekoliko meseci. Tek sa ovim kontinuiranim radom došli su odgovarajući rezultati, kako u pogledu snage i povećanja težina, tako i u pogledu uvećanja mišićne mase.

Upravo taj kontinuirani rad omogućio je da na benchpress-u «gurnem» preko 95 kilograma, što do sada nikada nisam mogao. Iako u bodibildingu, bez obzira da li je takmičarski ili ne, težine sa kojima radite nisu bitna stvar i vrlo su individualna stvar, povećanje opterećenja je u direktnoj vezi sa jačanjem (i uvećanjem – hipertrofijom) mišića.

Konstantnim povećanjem opterećenja direktno se utiče na povećanje mišićne mase i obima, iz jednostavnog razloga, a to je prirodna osobenost ljudskog organizma (u ovom slučaju muskulature) na akomodaciju, tj. prilagođavanje. Opterećivanjem pojedinih delova muskulature, isti će na ovu vrstu stresa odgovoriti jačanjem/uvećanjem kako bi se u prilagodili tom stanju.

Iako sam se dugo bavio (i bavim se i dalje kada uslovi i vreme dozvole) odbojkom, težinski trening mi nekako više odgovara i “leži”. Odbojka je aerobni tip sportskih aktivnosti, dok je trenig sa težinama anaeroban i kratko-intezivan tako da na neki način manje iscrpljuje, što mi pogotovo odgovara.

Ovo je prilika da napravim malu anketu o sportskim interesovanjima čitaoca bloga, pa vas stoga pitam:

  • Kakva su vaša iskustva sa fizičkim aktivnostima i kojim sportovima ste se bavili (bavite)?

Please follow and like us: