40 ljudi koji su promenili Internet

Categories InternetPosted on

Od kada se Internet masovnije korisiti ceo Svet je kompaktniji i bliži, a svega toga ne bi bilo da se sam nije razvijao – odnosno da nisu postojali ljudi koji su imali ideje, te koji su kreirali konkretna rešenja na osnovu tih ideja i time unapredili upotrebnu vrednost globalne mreže. Veliki broj tih servisa je i direkno uticao ne samo na naše korišćenje mreže, već i na navike i živote svih nas.

U zapisu “40 People Who Changed The Internet” blogerka Gatbonton daje njen pregled 40 ljudi koji su najviše uticali na Internet kakav danas poznajemo, a mnogi će se sigurno složiti sa ovim izborom.

Please follow and like us: