4. generacija novinarsko-uredničke škole

Categories MedijiPosted on


Danas je u prostorijama Color Press Grupe odražana mala svetkovina povodom završetka školovanja 4. generacije polaznika Novinarsko-uredničke škole koja je do sada iznedrila nekoliko vrsnih urednika kako domaćih originalnih, tako istranih licencnih izdanja, te mnoštvo novinara-saradnika.

Sama škola je jednosemestralno koncipirana, oslonjena na praksu i pozitivna iskustva iz prakse, te svojevrsni inkubator novih saradnika za veliki broj izdanja unutar Color Press Group-e.

Moj doprinos ovoj školi ogleda se u predavanjima naslovnjenim kao "Internet za novinare", koja sam održao u dva blok-termina, a koja se bave naprednim tehnikama pretraživanja u domenu Internet komponente istraživačkog novinarstva, te boljeg iskorišćenja svih servisa koje nudi globalna mreža, te osnovama elektronskog izdavaštva sa akcentom na blog fenomen.

Ono što je interesantno, je da niko od 12 polaznika, iako se radi o mladim ljudima iz akedamskog dela populacije koji intenzivnije koriste nove tehnologije, nikada nije čuo za recimo RSS, nikada nije koristio napredne tehnike pretraživanja (većina nije čula za logičke operatore), a o blog-fenomenu su tek načuli.

Upravo u tu "info-prazninu" sam ja pokušao da im popunim, pa su na ovom kratkom kursu naučili šta je to RSS, RSS agregacija i dostupni servisi, prilagođenja sintetizovana RSS agregacija za potrebe istraživanja, te kako pokrenuti i kreirati sopstveni blog. Zadatak pokretanja sopstvenog bloga su svi uspešno odradili, a bili su oduševljeni novi saznanjima na polju naprednije upotrebe Internet resursa u profesinalne svrhe.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *