24. broj Personal magazina

Categories Internet, IT, MedijiPosted on

Stigli smo i do 24. izdanja kompjuterskog e-zina “Personal magazin“. Iz novog broja bih izdvojio dva nova serijala (feljtona) tekstova, prvi je vezan za programsko okruženje Delphi, a bavi se postupkom kreiranja shareware aplikacija.

U nekoliko nastavaka biće kompletno objašnjena procedura, počevši od zaštite aplikacije od neovlašćene upotrebe (postavljanjem ograničenja), pa sve do što efikasnije distribucije i postizanja boljih rezultata.

Drugi serijal se bavi IT sertifikatima. Moj kolega Srđan Radnović će u nekoliko nastavaka objasniti potrebu sertificiranja IT znanja, kao i sam proces (trenutno se i sam nalazi u ovoj “avanturi”), počevši od nabavke potrebne literature, preko dostupnih kurseva, do finalizacije u vidu ispita.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *