Zdravstveni podaci uvek sa vama

Categories baze podataka, ITPosted on

Iako naše društvo stidljivo prelazi na ono što zovemo e-zdravstvo, bar uvođenjem e-kartona po pojedinim domovima zdravlja, s obzirom da je sada 2010. godina i dalje je to nedovoljno, kako u pogledu efikansoti sistem javnog zdravlja tako i u pogledu transparentnosti i upravljanja ličnim zdravstvenim podacima.

I dalje, ukoliko odete da zatražite zdravstvene usluge van matičnog doma zdravlja, u toj drugoj ustanovi nemaju vezu sa bazom podataka u matičnom domu, tako lekar kome se obratite nema vašu zdravstvenu istoriju.

Šta je rešenje? Odgovor je jedinstvena platforma koja omogućava građanima da sigurno upravljaju svojim ličnim medicinskim podacima, te koja omogućava da ti podaci mogu biti dostupni ovlašćenim licima na svakom mestu, pa i u terenskim uslovima ukazivanje hitne medicinske pomoći.

Jedna od takvih platformi je i Microsoftov HealthVault sistem koji korisnicima moguaćava da su njihovi zdravstveni podaci dostupni praktično u svakom trenutku, te da mogu sami da odluče kome će dozvoliti pristup podacima. Takođe, zahvaljujući kompatibilnim uređajim poput raznih merača i priručnih dijagnostičkih aparata, svaki korisnik sam može da updejtuje svoje online medicinske podatke, kao npr. ukoliko svakodnevno više puta meri pristisak kod kuće ili drži srčani holter. Nakon postavljanja podataka u online bazu, njegov odabrani lekar može uvidom u podatake da na daljinu posavetuje pacijenta, izmeni mu terapiju ili ga uputi u odgovarajuću ustanovu na dalji tretman.

Takođe, ovim podacima mogu pristupiti i recimo treneri u Fitness centrima, tako da jednim sveobuhvatnim pogledom na zdravstvenu istoriju klijenata mogu da odrede i najoptimalniji peronalizovani program treninga.

Ova usluga je od nedavno dostupna preko Siemensa nemačkim građanima, tako da će se Siemens brinuti o zdravstvenim podacima  u nemačkim data centrima povećane sigurnosti. Kako bi se još više zaštitila privatnost korisnika, korisnički podaci će se prenositi kodiranom vezom putem interneta. Samostalno upravljajući svojim zdravljem, korisnici će kontrolisati podatke koji se čuvaju na HealthVault-u i odlučivati kome će biti dopušten pristup.

Microsoft je prvi put pustio HealthVault  uslugu na tržište u SAD-u 2007. godine, a Nemačka je postala treća država sveta u kojoj će platforma biti dostupna. Upravljanjem ovom platformom, Siemens širi svoju eHealth ponudu te otvara mogućnosti organizacijama u nemačkom zdravstvenom sistemu, te fitness i wellness industriji da razviju usluge za građane koje su zasnovane na ovoj tehnologiji.

Trenutno u SAD, preko 150 kompanija, od osiguravajućih društava i proizvođača medicinskih uređaja do apoteka, nude online aplikacije za HealthVault platformu.

Please follow and like us: