Zašto vaše poslovanje morate odmah preseliti na Internet

Categories Internet, ITPosted on

Iza svake organizacije, preduzeća, uopšte organizovanog sistema stoje ljudi koji da bi bili u funkciji, u zavisnosti od otvorenosti sistema, moraju da ostvaruju komunikaciju, kako između sebe tako i sa entitetima van sistema. A da bi ostvarili preko potrebnu komunikaciju, njihovi kontakt podaci (telefon, fax, mobilni, email, adresa…) moraju biti pristupačni (na dohvat ruke) i široko dostupni.

Na žalost i pored svih mogućnosti za olakšanu komunikaciju, neke kompanije “padnu” već na prvom koraku, ne obezbeđujući osnovne kontakt informacije na kompanijskim web sajtovima, a da ne govorimo o onlajn imenicima i adresarima. Na Webu možete naići na komercijalne Web lokacije na kojima nećete pronaćni čak ni e-mail adresu.

U sličnu negativnu praksu spadaju i tzv. “formulari za kontakt” na kojima se posetiocima nudi da putem popunjavanja istih ostvare željenu komunikaciju, opet ne pominjući nijedan e-mail, a najčešće ne predstavljajući nijedno ime, nijednog zaposlenog, kao da iza datog sajta odnosno firme ne stoji niko (impresija “fantomske firme”).

Iz te željene, višesmerne komunikacije proizilaze nekakve složene interakcije. Sve ove interakcije sa klijentima trebalo bi na neki način pratiti, beležiti i analazirati, za šta su zaduženi automatizovani (u našim uslovima manje ili više) CRM sistemi o kojima se brine  IT Management.

U stručnoj literaturi koja se bavi ovom temom, casopisima i na Internetu možemo naići na veliki broj definicija termina CRM, ali, u osnovi, sve se mogu svesti na jedno: Customer Relationship Management (upravljanje odnosima sa klijentima) predstavlja širu poslovnu strategiju kreiranu da smanji troškove i poveća profitabilnost putem uvećanja lojalnosti klijenata.

CRM proces predstavlja dobro izbalansiranu kompoziciju sastavljenu iz tri segmenta: tehnoloških alatki, poslovnih procesa i ljudskih resursa. Svi zaposleni unutar organizacije – od generalnog direktora do portira – potrebno je da učestvuju i daju punu podršku CRM-u. Takođe, potrebno je izvršiti reinženjering svih poslovnih procesa unutar organizacije kako bi se svi oni prilagodili CRM inicijativi, i to cesto sa stanovišta: Kako konkretan proces može efikasnije da posluži klijentu?

Kompanije koje se opredele za organizovani CRM trebalo bi da obezbede i pravu tehnologiju koja ce voditi unapređenju poslovnih procesa, omogućiti pravovremene informacije zaposlenima i koja ce biti dovoljno laka za korišćenje.

Tehnološki deo CRM procesa predstavljaju najčešće softverske alatke – CRM  (web) aplikacije, koje su samo podrška ukupnom upravljanju odnosima sa klijentima. Ove alatke mogu biti komponenta ERP sistema, kao što je, na primer, slučaj sa prozvodima kompanija SAP, Oracle i PeopleSoft, a mogu biti i samostalna rešenja (donekle nezavisna od kompanijskog informacionog sistema), kao što je to slučaj sa rešenjem kompanija Siebel, Chordiant, Clarify, Pivotal ili Microsoft CRM.

Zbog svega navedenog, ali i mnogo toga šireg zato vaše poslovanje morate odmah preseliti na Internet – jer tu su i klijenti i partneri. Prelaskom platnog prometa u poslovne banke, iste su ponudile klijentima personalizovane usluge izveštavanja putem Interneta i SMS, na bazi sopstvenih aplikacija, što predstavlja odličnu osnovu da vaša kompanija napravi tehnološki iskorak.

Takođe, još jedan od velikih razloga prelaska na e-poslovanje je razvijajuća e-uprava. Država je razvila složen portal na kome građani ali i kompanije mogu da ostvare komunikaciju sa državnim organima. Pored ostalog, ovaj portal omogućava podnošenje različitih zahteva u elektronskoj formi, plaćanje svih administrativnih taksi preko interneta, praćenje statusa podnetog zahteva i na kraju i dostavu zatraženog dokumenta.

I to nije sve, i klasičnu računovodstvenu funkciju firme možete preseliti na Internet, unutar Clouda. Poređenjem klasičnog i e-računovodstva, web-računovostvo je jasno prikazalo brojne benefite korišćenja interneta kao resursa u poslovanju. Iako su rešenja koja se nalaze na cloud-u vrlo lako dostupna, samo neinformisanost može biti opravdanje za korišćenje sporog i nepraktičnog klasičnog vođenja poslovanja.  Digitalna sertifikacija je pravo rešenjem za smanjenje troškova te implementaciju u smislu ubrzanja poslovnih procesa.

Please follow and like us:

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *