WordPress Cheat Sheet

Categories WordPressPosted on

WordPress Visual Cheat Sheet je sjajan dokument iz porodice Visual Cheat Sheet vizuelnih uputstava, koji sadrži zbirku korisnik i praktičnih za WordPress.

Konkretno ova podsetnik-lista  obrađuje WP Template tagove, gde je dat detaljan pregled zajedno sa primerima koda. Visual Cheat Sheet možete preuzeti u PDF formatu sa ove adrese ili prelistati ovde:

WordPress 2.8 Visual Cheat Sheet

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *