WebTrends 7

Categories Internet, Marketing, Web produkcijaPosted on

Jedan od najpoznatijih paketa za web analizu, proizvod firme NetIQ Corporation, WebTrends doživeo je svoje sedmo izdanje.

Kako se navodi u reklamnom materijalu, WebTrends 7 daje kompletan uvid u rezultate Web prisustva kroz intuitivno i potpuno interaktivno rešenje, koje može da se integriše u postojeće poslovno radno okruženje korisnika.

WebTrends 7 je dostupan kao zasebni softverski paket ili kao WebTrends 7 On Demand, tj. kao hostovani Web-analitički servis.

Please follow and like us: