Web u kriznim situacijama

Categories InternetPosted on

U subotu imao sam zadovoljstvo da se u Medija centru Jaša Tomić nađem sa pokretačima i aktivistima ovog medijskog punkta, koji je dao veliki doprinos u prevladavalju posledica izazvanim poplavama u Srednjem Banatu, te sa gospodom Milojem Sekulićem urednikom E-magazinaMiodragom Kostićem pokretačem IT konsalting agencije Veza, gde smo se prvenstveno osvrnuli na efekte ukupne medijske kampanje sa naglaskom na kampanju putem Interneta kao jednog od komunikacionih kanala.

Naknadni dodatak:
Evo kako su iz Medija centra u Jaši Tomić videli naš zajednički susret(e).
Još jedna poseta Aničić Gorana
Miloje Sekulić u poseti Media centru

U kampanji sam i sam uzeo učešće redefinisanjempostavljanjem novog Web sajta medijskog centra, koji je u jednom trenutku bio “jedina veza” sa svetom usled svojevrsne medijske blokade. Na svu sreću, blokada je ubrzo “probijena”, ponajviše velikim zalaganjem aktivista centra.

Tokom višečasovnog ugodnog razgovora, osvrnuli smo se značaj organizovaog i osmišljenog medijskog nastupa u kriznim situacijama poput ove, na značaj eksploatacije Interneta kao globalnog medija, kao i na pouke i smernice koje se mogu izvući iz ovog nesretnog događaja.

Please follow and like us: