Web priprema za štampu

Categories Web produkcijaPosted on

Hrvatski kolega Marko Dugonjić u svom zapisu 10 Minutes to Printer Friendly Page predstavio je jednostavnu tehniku za prilagođavanje web stranica potrebama štampe.

Uz prethodno pripremljena dva CSS stila i “parče” PHP-ASP koda moguće je uvećati usability sopstvenog sajta i omogućiti posetiocima da odštampaju web stranicu kako bi offline mogli da čitaju sadržaje sa vašeg sajta.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *