Web kredibilitet i kako ga izgraditi

Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Internet kao ljudska tvorevina pojedinačno predstavlja najveći izvor informacija u celokupnoj humanoj istoriji. Pojava Interneta izazavala je revoluciju u načinu na koji se informiše ljudska populacija. Sa druge strane, enorman rast količine dostupnih informacija i raznovrsnih sadržaja, direktno je uticao i na proporcionalno uvećanje broja poluinformacija, dezinformacija, neistina i prevara.

Ovim dolazimo do izrazite potrebe korisnika za poverljivim izvorima, odnosno za web lokacijama u koje će posetioci imati potpuno poverenje, kako bi smanjio rizike gubljenja vremena, novca ili recimo identiteta. Upravo ovde susrećemo se sa kredibilitetom, odnosnoWeb kredibilitetom, kao kvalitativnim svojstvom Web lokacije.

Kredibilitet u domenu Weba – Web kredibilitet iz dana u dan postaje sve važnija i bitnija kategorija, te problem kojim zahteva primerenu pažnju, kako eksperata tako i šireg kruga stručnjaka zaduženih za kreiranje Web prisustva (ovde se pre svega misli na kompanijsko/korporativno). Web kredibilitet možemo definisati kao stepen poverenja i kompetentnosti koju određeni Web izvor
emituje i koji uspe da transponuje na krajnje korisnike (posetioce).

Ovo je samo izvod iz mog članka o Web kredibilitetu kao problemu sa kojim se svakodnevno susreću svi uključeni u proces kreiranja (kvalitetnog) Web prisustva. Više na ovu temu možete pročitati u novom broju Internet Ogledala (broj 58) koji se od 1. Decembra može naći na kioscima.

Please follow and like us:

Comments are closed.