Web dugmić vredan 300 miliona $

Categories IA-UI-HCIPosted on

Cash Paid Out No SaleKo bi rekao da samo jedan element web interefejsa toliko može da vredi – a može, jer je to ta web orijentisano poslovanje osnovno sredstvo rada. Jared Spool iz User Interface Engineeringa donosi izuzetan case study o modifikaciji jednog jedinog dugmića koji je uticao na uvećanje prihoda za 300 miliona dolara.

Ali ništa bez usability testova, jer tek nakon njih je uočen problem, za koji ljudi iz web produkcije nisu ni znali da postoji. Analizom je utvrđeno da imaju mnogo "odustalih – neuspelih kupovina", pa je trebalo videti gde i zašto kupci odustaju nakon filovanja potrošačke korpe. Pretpostavke su ono što generiše greške. Ako je vama nešto kao web-UI dizajenru logično, veoma je verovatno da nije i krajnim korisnicima.

Studija je to i dokalaza, a UI dizajneri su pogrešili i kod first-time kupaca i kod onih koji su na sajtu po više puta. Krajnji ishod je bio uklanjanje Register dugmića (tamo gde nu mesto nije bilo) i njegova zamena sa Continue dugmićemo što je na godišnjem nivou donelo 300 miliona dolara uvećanja web prihoda.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *