Web Accessibility: zajednička odgovornost

Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

Većina web sajtova i developera koji stoje iz njih ne vodi se prilikom razvoja  standardima i preporukama u domenu pristupačnosti (Accessibility) sajtova, a svi znamo da Internet koriste i oni sa ograničenim mogućnostima, poput slabovidih i slepih.  Joe Dolson  veliki accessibility poznavalac u prezentaciji Web Accessibility: A Shared Responsibility predstavio je osnovne principe i tehnike kojih bi trebali da se pridržavaju svi uključeni u proces kreacije na Webu, te podestio na osnovne prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama na Internetu:

PDCWGQ29D9YF

Please follow and like us: