Vizuelni Google

Categories Internet, Web produkcijaPosted on

TouchGraph GoogleBrowser predstavlja odlično urađenu JAVA alatku koja online kreira vizuelizaciju rezultata Google:related pretrage.

Vrlo je impresivan rad ove alatke, moguća su tri načina prikaza svakog od čvorova, a dvostrukim klikom na bilo koji od čvorova dobijaju se dodatne informacije, te se dato čvorište nadalje “rascvetava” prema related upitu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *