Vizuelna News mapa

Categories Web aplikacijePosted on

Newsmap predstavlja aplikaciju koja na zaista impresivan način vizualizuje skup vesti koje su agregirane i emitovane na Google News agregatoru. Aplikacija je delo Marcosa Weskampa koji je na odličan način iskoristio takođe super-aplikaciju kakva je Google newsagregator i na osnovu informacija koje predstavljaju output iz Googla, kreirao Flash softver zasnovan na treemap algoritmu koji dinamički vizualizuje izvesan pogled na trenutne informacije.

Please follow and like us: