Vizuelizacija socijalne mreže na Facebook-u

Categories Društvene mrežePosted on

Zahvaljujući otvorenosti Facebook interfejsa za ovu social networking lokaciju razvijene su brojne nezavisne web aplikacije koje dodatno obogaćuju ponudu sajta i servise. Većina njih, istini za volju i nema neku vrednost, ali ima i pravih bisera.

Poslednje u nizu zanimljivih rešenja koja se naslanjaju na Facebook bazu je Nexus aplikacija (Facebook aplikacioni link) za interaktivnu grafičku vizuelizaciju socijalne mreže razvijene oko pojedinaca na Facebooku, odnosno služi za grafičko mapiranje nosilaca socijalnih konekcija i svih čvorova (kontakti) u mreži putem parsiranja profila kojima se pristupa preko Facebook API-ja, te pruža bolji uvid međusobne relacije.

A evo i grafičkog prikaza moje mreže. Klikom na svaki čvor dobija se profil svakog pojedinca u mreži sa naglašenim njegovim konekcijama, sa informacijama o pripadnosti grupama i drugim korelacionim faktorima.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *