Vizualizacija kretanja kroz menije

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Super-studija “Visualizing Menu MousingAndy Edmonds-a koja predstavlja njegovo istraživanje u svhru sticanja Master zvanja. Rad se bazira na detaljnom istraživanju ponašanja korisnika u pogledu upotrebe miša pri upotrebi navigacionog sistema padajućih menija.

Autor je vizualizovao rutinu kretanja pokazivača miša preko padajućih menija i utvrdio generalni model. Zaista zanimljiv rad za sve koji se bave projektovanjem UI-a.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *