Uvećanje RSS saobraćaja

Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Kao i kod “klasičnih” Web stranica, nije dovoljno postaviti Web sajt i čekati posetioce. Treba ih na neki način “dovući”. Ista situacija je i kod plasmana instant RSS sadržaja.

Nije dovoljno postaviti RSS markicu i očekivati brojna “povlačenja” (pull) RSS sadržaja. Potrebno ga je promovisati ga, a koristi od ove promocije su brojne (bolja opšta “vidljivost” sajta, bolje kotiranje na pretraživačima, uvećanje saobraćaja…). Jedna od tehnika promocije je i prijava vaših RSS izvora sadržaja na brojne RSS orijentisane pretraživače i direktorijume.

Ovo možete raditi “ručno” ili taj posao prepustiti automatizovanom “parčetu” softvera, poput RSS Feeds Submit alatke koja RSS pakete prijavljuje na preko 80 najposećeniji pretraživača i direktorijuma. Skinite (1,1 MB) ovaj programčić i uvećajte saobraćaj.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *