Uticaj dužine reda ekranskog teksta na “čitljivost”

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Rezultati studijeUticaj dužine linije teksta na online čitljivost” koju je sprovela Laboratorija za istraživanje softver usability-ja (skr. SURL, pri državnom univer. države Vičita), govore o značaju, vezi i uticaju dužine tekst-linije na ekranu na čitljivost i razumevanje sadržaja, odnosno mogućnost optimanog praćenja sadržaja na ekranu.

Studija je izvedena nad grupom od 20-tak studenata kojima je bilo dato da iščitaju, isprate novinski tekst prikazan na ekranu, i to u 35, 55, 75 i 95 karaktera po jednom redu/liniji (characters per line, srk. cpl). Ukratko, rezultati su veoma zanimljivi, poučni i upotrebljivi;

  • brzina čitanja, merena brojem pročitanih reči u minuti, je najveća pri dužini reda od 95 karaktera
  • efikasnost čitanja, merena razumevanjem onoga što su pročitali (posredno, postavljanjem pitanja studentima), opet je pokazala da je najoptimalnija dužina linije od 95 karaktera
  • neko generalno zapažanje ukazuje da su ispitanici skloniji krajnjim veličinama (35 i 95 karaktera po redu), te da su neki od ispitanika imali malih problem sa dužinom teksta od 35 karaktera

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *