Uspostavljanje RSS reklamnih standarda

Categories Internet, Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Uvidevši veliki potencijal koji nosi RSS kao sve relevantniji advertajznig medijum, tri kompanije koje se bave plasmanom oglasnog RSS prostora Pheedo, Feedburner i Syndicate IQ, udružile su se u nastojanju da standardizuju metriku (sistem merenja efektivnosti) i veličinu reklama unutar RSS feed-ova kako bi trasirali marketinški put ovom relativnom novom promotivnom kanalu.

Kompanija Pheedo se udružila sa firmom Iupload (Web content managment) u cilju kreiranja novog RSS sistema koji implementira organizovano plasiranje reklama.

Svi zainteresovani (vlasnici Web sajtova, blogova…) preko ovog sistema mogu da serviraju i prate reklame, odnosno njihovu efektivnost kroz merenje (i naplatu) broja impresija, click-trough-a i drugih akcija korisnika.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *