US Army – kamuflažni dizajn koncept

Categories DizajnPosted on

U.S. Army Strong kampanja lansirana je pre par godina (2006) od strane agencije McCann WorldGroup i vrlo brzo pokazala se kao veoma uspešna. Nakon uspešnog početka, 2008. agencija FutureBrand u partnerstvu sa McCann Erickson-om pojačala je igradila trenutnu “grafičku menažeriju”koja je dodatno ojačala kampanju i učinila je konzistentnijom.

Tako je nastao Army Strong brand koji je iskomuniciran kroz brojne kanale TV, print, web. Smernice koje možete videti ovde u PDF-u obezbedile su preciznost i ukazale na pravilnu aplikaciju Army Strong duž svih kanala.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *