URL dizajn

Categories Web produkcijaPosted on

Kada se kaže Web produkcija uglavnom se misli na dizajn web stranica i funkcionalnosti, ali se često zaboravi struktura URL-a. Kyle Neath u zapisu URL Design dao je nekoliko sjajnih preporuka i saveta u vezi dizajna URL-a, odnosno u vezi toga kako same linkove “optimizovati za ljude”. UKratko:

URLs are for humans. Design them for humans.

a više pročitajte na ovom linku.

Please follow and like us: