Urbanizacija u informacionoj eri

Categories Blogosfera, InternetPosted on

Iako nismo u mogućnosti da istovremeno budemo na više lokacija (bilokacija ?!), derivati modernih tehologija nam to ipak omogućuju. Jedan od derivata je i blog, koji nam zahvaljujući sve većoj brojnosti omogućava da “upijamo” iskustva drugih i tim putem obogatimo ono sopstveno.

Ali, nije mi bila namera da u ovom zapisu elaboriram o socijalnom aspektu razmene ličnih iskustava, već sam hteo da ukažem na zapise Petera Merholza sa predavanja Manuela Castellsa, održanog pre neki dan na uvaženom Berkliju, a na temu: “Gradovi u informacionoj eri“.

Iako, fizički, većina nas nije bila u mogućnosti da posetio ovo predavanje, blagodeti Interneta i bloga kao pojave, su nam to ipak omogućile. A samo predavanje, gledajući Peterove beleške, je bilo veoma zanimljivo. Evo i jednog interesantnog isečka iz beleški, kako bi stekli neku sliku o samoj temi predavanja:

Citat:

The metropolitan region is a worldwide phenomenon.
Organized around networks of communication.
Regions are connected throughout the world to each other
– global networks of transportation and communications
– developing a system… an architecture of nodes and networks
This is the global city.

Please follow and like us: