Unapređenje Insights WP plug-ina

Categories CMS, WordPressPosted on

Koristim redovno sjajan WP plug-in Insights (by Vladimir Prelovac)koji ne samo da vam skraćuje vreme i povećava efikanost, već omogućava da za kratko vreme obogatite sadržaje vaših postova putem dodavanja relevantnih linkova, ilustrativnih fotosa, video klipova, mapa i raznih drugih referenci.


rezultati upita po frazi “sony logo”

Jedina stvar, u svakodnevnoj upotrebi, koja nije najbolje odrađivala stvar je bila relevantnost fotografija (Images Search) koje se selektuju sa Flickra preko API-ja tog servisa. Kada zadate neku frazu za pretragu AJAX-irani kod preko API-ja pretražuje odgovarajuće fotke, ali po podešavanju preko tagova koji najčešće ne odražavaju sadržaj sa slike, i to poređani obrnuto hronološkim redom.
$params = array('api_key' => '72c75157d9ef89547c5a7b85748106e4', 'method' => 'flickr.photos.search', 'format' => 'php_serial', 'tag_mode' => 'any', 'per_page' => $count, 'sort' => 'interestingness-desc', $mode => $keyword, 'license' => $license);

Zavirih u Flickr API metod za pretraživanje fotki flickr.photos.search i videh sa se upit može poboljšati. Umesto samo tagova, pretragu treba proširiti na Full text, kako bi se pretražili naslovi, opisi fotki i naravno tagovi, a dodatno, sortiranje (parametar sort) svesti na one najrelevantnije i dodeliti mu umesto deafult vrednosti date-posted-desc, vrednost relevance.

Kod sada izgleda ovako:
$params = array('api_key' => '72c75157d9ef89547c5a7b85748106e4', 'method' => 'flickr.photos.search', 'format' => 'php_serial', 'text' => $keyword,'per_page' => $count, 'sort' => 'relevance',$mode => $keyword);

Odgovor na ovako dobijen Flickr Query su drastično bolje i relevantnije fotke. Pogledajte samo primer pretrage po frazi “sony logo“, i uporedite sa prethodnom ilustracijom i prvobitnim rezultatima:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *