Ubrzajte Adobe Reader!

Categories InternetPosted on

[imgo]http://www.adobe.com/images/css/readstep2/reader_icon.gif[/imgo]Pošto radim u [url=http://www.color.co.yu]velikoj izdavačkoj kući[/url], svakodnevno se susrećem(o) sa gomilu PDF-ova. U stvari, oni su na neki način [b]krajnji proizvod u produkciji magazina[/b], tako da je svako poboljšanje u oblasti [b]manipulacije sa Adobe PDF fajlovima[/b] dobrodošlo.

Stoga je [b]ubrazanje u podizanju[/b] [url=http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html]Adobe Reader-[/url]a. koji su verovatno opterećeni brojnim[i] plug-in[/i]ovima, može [b]uštedeti mnogo vremena[/b] (kada pomnožite broj magazina sa brojem izdanja, te sa brojem stranica dobijete ogroman broj manipulacija sa PDF dokumentima) i [b]uvećati ukupnu efikasnost[/b].

Evo i rešenja. Opterećujući [i]plug-in[/i] dodaci smešteni su na sledećoj putanji:
[code]c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\[b]plug_ins[/b]\[/code]
Sve što je potrebno je da nepotrebne i neophodne [i]plug-in[/i]-ove prebacite [i]Optional [/i]folder na istoj putanji:
[code]c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\o[b][/b]ptional\[/code]
Ono što je najneophodnije za normalan rad [i]Adobe Reader[/i]-a je da u[i] plug-ins [/i]folderu bude samo “[b]EWH32.api[/b]” (dodatak [i]External Window Handler[/i] za otvaranje PDF-ovau u browserima), [b]sve ostale dodatke prebacite u opcioni folder[/b]. Ovom promenom drastično ćete ubraziti učitavanje PDF dokumenata.

Takođe, pored navedenog, izmenama u prikazu interfejsa možete [i]Adobe Readeru [/i]”dati krila”:
[list]
[*]Izaberite padajući meni [b]Edit > Preferences[/b] i uradite sledeće:
Unutar [b]General[/b] taba: isključite opciju “[b]Automatically save document changes[/b]”
Na [b]Internet[/b] tabu: isključite sve tri opcije
Na [b]Page Display[/b] tabu: uključite “[i]CoolType[/i]”
[b]Search[/b] tabulator: isključite “[b]Enable fast find[/b]”
[b]Startup[/b] tabulator: isključite “[b]Show messages and automatically update[/b]”
[*]Idite na padajući meni [b]View >Toolbars[/b], i isključite “[b]Rotate view[/b]” i “[b]Search the internet[/b]” opcije. U podmeniju “[b]Show button labels[/b]”, isključite prikaz svih labela pošto ste sigruno već upoznati sa dugmićima osnovnog interfejsa.
[/list]To je to, iznenadićete se rezultatima, probajte.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *