Typetester

Categories Web designPosted on

Typetester je odlična Web aplikacija (CSS-JavaScript) hrvatskog kolege Marka Dugonjića koja će biti od koristi mnogim “screen” dizajnerima, prvenstveno u situacijama kada treba da provere i izaberu odgovarajući slovni lik (font) kod projekata koji su usmereni na ekranski prikaz.

Ovde se pre svega misli na korisiničke intefejse, kako Web aplikacija, tako i onih koje zovemo desktop. Pošto se još radi o (popularno nazvano) javnoj Beta verziji, Typetester zna da “zabrlja” ukoliko je pokrećete na Mozilla browser-ima sa određenim ekstenzijama. Svakako isprobati.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *