Tvorba CSS-a

Categories Web produkcijaPosted on

Odličan članak za novo izdanje Digital Web Magazine-a (Architecting CSS) priredio je Garrett Dimon na temu osmišljene, svrsishodne i korektne tvorbe CSS definicija (fajlova).

Sortiranje CSS definicija

Najviše me je dotakla Garrett-ova preporuka u vezi organizacije atributa, a koja naglašava potrebu sortiranja klasa i atributa prema abecednom redu. Izuzetno dobra i korisna preporuka s obzirom da sam se “X puta” našao u situaciji da bezbroj puta “švrljam” po CSS fajlu tražeći potrebnu klasu, radeći u običnom tekst-editoru. U ovom slučaju jedina pomoć je bila funkcija tekst-pretrage fajla.

Sortiranjem klasa i atributa brzo se dolazi do željene klase radi kojekakvih izmena, čime se ubrzava rad i povećava ukupna efikasnost, bar u delu dizajna.

Please follow and like us: