Tiha asimilacija, Borgovi i Raiffeisen banka

Categories ReklamePosted on

Raiffeisen banka ima veoma “zanimljivo” grafičko rešenje aktuelne kampanje. Njihov “paket neograničenih mogućnosti” nekako najviše podseća na Borgovsku kocku čijoj asimilaciji se ne može niko odupreti ;)

Najverovatnije slučajna (ili namerna) sličnost sa Borgovom kockom u prostoru ipak ima sličnosti – i jedni i drugi žele da vas po svaku cenu “uvuku u sistem nudeći neograničene mogućnosti kolektivnog uma (kapitala)”… ;)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *