Tagovi – organizacija u rukama posetilaca

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Blog je doživeo još jedno veliko unapređenje. Posetiocima bloga, u okviru funkcije komentaraomogućeno je dodaljivanje tagova samim zapisima, tako da sada osim one predefinisane (krute) informacione arhitekture od strane autora, sada počinje da egzistira i da se razvija nova kolaborativno građena struktura koju će uspostaviti sami posetioci-čitaoci bloga, prema svojoj logici i nahođenju.

Usled uvećanja sadržaja, pa i kompleksnosti sajta-bloga, javila sepotreba za efikasnijom organizacijom koja bi novim pristupomredefinisala i dopunila postojeću informacionu strukturu. A šta ćete bolje postavljenu strukturu od one koja se razvija logikom korisnika.

Folksonomija (Folksonomy) u ovom slučaju dozvoljava korisnicima da svakom zapisu na blogu dodeli 4 taga-ključne reči (na one postojeće, ako ih ima) koje ga najviše asociraju na sadržaj samog zapisa. Jednom zapisu se može dodeliti više različitih tagova, a jedan tag može da asocira na više zapisa, čime sami korisnici-posetiociizmeđu zapisa prave relacije prema sopstvenoj logici.

Na ovaj način je posetiocima omogućeno kreiranje paralelne, nelinearne informacione arhitekture. Ovim deo organizovanja sadržaja prenosim na vas, dragi čitaoci.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *