Categories VideoPosted on

Kanadska zima

Sigurno ste iz kazivanja Gorana Sultanovića čuli kako bosanac doživljava zimu u Kanadi, ali sigurno ne možete pretpostaviti koliko je tamo hladno. Sledeći video veoma plastično ukazuje kakva je "kanadska zima", tamo negde daleko u zabiti Yellowknife, kada vrela voda u sekundi može da promeni...
Categories VideoPosted on

Snaga vode

Da bi ispitali kolika je snaga vode, odnosno koliki pritisak stvara pod podopadom urednici nemačke emisije Galileo odlučili su se da pokušaju da smiluraju stanug vodopada sručivši veliku količinu vode sa relativno male visine na tipičan karavanautomobil. PRvo sa 1000 litara vode, a zatim i ...