Categories TechnoPosted on

Microsoft konceptni video 2000. tačno predvideo današnje trendove

Microsoft konceptni video iz 2000. godine tačno predvideo današnje trendove, ali je sam Microsoft omašio većinu njih. Pre 13 godina kada je nastao ovaj video Microsoft je bio na vrhuncu i jedini koji je mogao da pokrene stvari u tehnološkom svetu. Google je bio "još u pelenama" i prakti...