Categories Web marketingPosted on

Uvećajte saobraćaj na blogu

56 smernica za uvećanje saobraćaja na blogu Setha Godina, sa nekima se ne bih složio da su uputne (recimo tačke 13, 22, 41), a od onih koje mogu biti od koristi svakako spadaju: 3. pišite o onome o čemu imate pojma 9. pišite kratko i sažeto, niko nema vremena za čitanje tirada, poseb...